با بخش فارسي راديو صداي امريكا

سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۵

صداي امريكا:
جنبش دانشجويی ايران و عوامل شکست قيام دانشحويی ۱۸ تيرماه
ابراهيم بی پروا 09/07/2006
جنبش دانشجويی ايران و عوامل شکست قيام دانشحويی ۱۸ تيرماه
**ذخيره فايل صوتی** جنبش دانشجويی ايران و عوامل شکست قيام دانشحويی ۱۸ تيرماه
خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با خانم عسل پهلوان، برگزار کننده سخنرانی ها و تظاهرات در لس آنجلس بمناسبت سالگرد قيام دانشجويی هجدهم تيرماه ۱۳۷۸ و آقای کيانوش سنجری، زندانی سياسی سابق و فعال حقوق بشر مقيم تهران، جنبش دانشجويی ايران و عوامل شکست قيام دانشجويی ۱۸ تيرماه را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی
شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.