شکنجه در زندان های امنیتی جمهوری اسلامی

یکشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۶

گفتگوی من با رادیو صدای امریکا درباره شکنجه فرزاد کمانگر، آموزگار کامیارانی در بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات
از این جا بشنوید