کارشکني در روند مرخصي نوروزي زندانيان سياسي و دانشجويان دربند

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

زندانيان سياسي و دانشجويان آزاديخواه پرونده ي کوي دانشگاه تهران، نوروز سال 1384 را در پشت ديوارهاي بلند و ميله هاي قطور سپري خواهند کرد.

بر اساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها، دستگاه قضايي و دادستاني با کارشکني هاي خود، از مرخصي نوروزي اکثر زندانيان سياسي و دانشجويان دربند جلوگيري کرده اند.
بر اين اساس احمد باطبي، يکي از دانشجويان آزاديخواه پرونده کوي دانشگاه تهران که دو ماه پيش براي شرکت در مراسم عقد و عروسي براي مدت کوتاهي از زندان خارج شده و به همين خاطر، براي بازگشت به زندان اجبارا به يک غيبت کوتاه مدت تن داده بود از سوي دادگاه مربوطه در داخل زندان اوين محاکمه شده اما حکم آن تاکنون به وي ابلاغ نگرديده است.

گفتني است همسر احمد باطبي اخيرا براي فراهم کردن مقدمات مرخصي احمد به دادستاني مراجعه کرده اما مقامات مسئول در اين دفتر به وي گفته اند احمد باطبي به دليل غيبت قبلي، از مرخصي نوروزي محروم خواهد بود.
«سالار کيا»، معاون دادستاني به همسر باطبي گفته است شوهر شما همچنان بر سر مواضع سياسي خود باقيست و به همين دليل ما به وي مرخصي نمي دهيم.

شايان ذکر است روز گذشته عليزاده که قاضي ناظر بر زندان اوين در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي مي باشد، در زندان به احمد باطبي گفته است تو بايد از کردار گذشته و فعاليت هاي سياسي خود اعلام انزجار کني تا از مرخصي بهره مند شوي! اما احمد باطبي در پاسخ به وي گفته است من از رفتار ناشايست شما اعلام انزجار مي کنم و نه از مبارزات سياسي و آزاديخواهانه ي خود.

گفتني است احمد باطبي، مهرداد لهراسبي، منوچهر محمدي و عباس دلدار جوانان و دانشجويان زنداني پرونده ي کوي دانشگاه تهران مي باشند که ششمين نوروز باستاني را در زندانهاي جمهوري اسلامي خواهند گذراند.

زندانيان سياسي زندان اوين معتقدند آقاي «عليزاده»، قاضي ناظر بر زندان اوين در دادگاه انقلاب، نقش اصلي در کارشکني و مانع تراشي نسبت به مرخصي نوروزي زندانيان سياسي را بر عهده داشته است.

خانواده هاي زندانيان سياسي نيز مي گويند آقاي عليزاده با رفتار توهين آميزي با آنها برخورد مي کند و تاکنون نه تنها قدمي در جهت رعايت حقوق اوليه زندانيان برنداشته بلکه مانع از خروج زندانيان سياسي از زندان براي ايام نوروز شده است.

همچنين اکثر زندانيان سياسي معتقدند انتقال بينا داراب زند، ارژنگ داوودي، دکتر فرزاد حميدي و برخي ديگر از زندانيان سياسي از زندان اوين به تبعيدگاه رجايي شهر کرج حاصل اقدامات قضايي اين مقام قضايي زندان اوين بوده است.
اين زندانيان سياسي همينک در کنار زندانيان آلوده به مواد مخدر، هپاتيت و ايدز در زندان رجايي شهر کرج بسر مي برند.
چند نفر از آنها از جمله بينا داراب زند، ارژنگ داوودي، حجت زماني و جعفر اقدامي که سه روز پيش همزمان با شصت و يکمين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اجتماع اعتراضي گروهی از ايرانيان، نيروهای اپوزسيون، کوشندگان حقوق بشر و تنی چند از خانواده های زندانيان و قربانيان جنايات و ترور های رژيم جمهوری اسلامی در شهر ژنو، براي سه روز دست به اعتصاب غذاي سمبليک زده بودند، امروز به اين اقدام خود پايان دادند.

اين زندانيان پيش از اين نيز در اعتراض به وضعيت وخيم خود در زندان رجايي شهر و همزيستي با زندانيان خطرناک و آلوده به بيماري هاي واگيردار، بيش از يک ماه در اعتصاب غذا بسر بردند اما دستگاه قضايي جمهوري اسلامي تاکنون از توجه به عادي ترين خواسته ي آنها که "رعايت قانون تفکيک جرايم بوده" سر باز زده است.