آزاد شدم

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

"كيانوش سنجري" از بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات آزاد شد
تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:"كيانوش سنجري"فعال سياسي پس از 111 روز بازداشت موقت در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات زندان اوين موقتا آزاد شد.
"سنجري"، که در دوم تير ماه 84 دستگير شده بود ظهر امروز سه شنبه 19 مهر با سپردن قرارهاي وثيقه 10 ميليوني و كفالت آزاد شده است.
اتهام اين فعال سياسي اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با اپوزيسيون ايراني جمهوري اسلامي ذكر شده است.
گفته مي شود ،مامورين مسيول بازداشت و تفتيش منزل كامپيوتر ، موبايل و كتاب هاي "سنجري"را با خود برده و در مدت حبس از داشتن وكيل محروم بود.
پايان خبر.
شماره خبر:292۹تاريخ خبر:19/07/84