رفع اتهام ارتداد از حمید رضا پورمند؛ افسر نیروی دریایی ارتش ایران

پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

سرهنگ "حمید رضا پورمند"؛ افسر نیروی دریایی ارتش ایران که چند روز پیش، از زندان اوین به زندانی در بوشهر منتقل شده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب آن شهر، امروز به زندان اوین بازگردانده شد.

بر اساس گزارشهای رسیده از ساختمان قرمز زندان اوين (بند 350)، در پی تحقیقات و بازجویی های صورت گرفته از سرهنگ حميد رضا پورمند در شعبه اول دادگاه انقلاب بوشهر، اتهام ارتداد از پرونده این افسر نیروی دریایی ارتش لغو گردیده و حکم منع تعقیب در خصوص این اتهام برای وی صادر شده است.

حمید رضا پورمند در دادگاه بوشهر در دفاع از خود گفته است پيش از بازداشت شدن، تنها در مرحله تحقیق و برسی نسبت به مذهب مسیحیت بوده و اینچنین، اتهام ارتداد را رد کرده است.

سرهنگ حمید رضا پورمند؛ افسر نیروی دریایی ارتش ایران، شهریور ماه سال 1383 به اتهامی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن را "اقدام علیه امنیت کشور" نامیده است به استناد شرکت در اجتماع مسیحیان در باغ "شارون" در منطقه کرج بازداشت شد.
در آن اجتماع که از سوی کلیسای جماعت ربانی در کرج برگزار شده بود، مسیحیان قصد داشتند "اسقف" و هیئت مدیره شورای کلیسا را انتخاب کنند، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی اجتماع کنندگان در باغ شارون در کرج را متهم به برگزاری تجمع سیاسی – مذهبی بدون کسب مجوز از وزارت کشور کردند.

تمامی مسیحیانی که در کرج توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند با سپردن تعهد به دادگاه آزاد شده اند، اما تنها سرهنگ حمید رضا پورمند به دلیل خدمت در ارتش به حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی تحویل داده شد و پس از سپری کردن دوران بازجویی از سوی یکی از شعب "دادگاه نظامی" به 3 سال زندان تعزیری محکوم گردید.

دادگاه نظامی سرهنگ حمید رضا پورمند را به اتهام شرکت در اجتماعات مذهبی مسیحیان به زندان و ارتداد محکوم کرده بود که پس از تحقیقات و بازجویی از وی در دادگاه شهر بوشهر (که محل خدمت این سرهنگ ارتش بوده) اتهام ارتداد از پرونده محکومیت آقای پورمند رفع گردیده است.

مقامات دادگاه نظامی به آقای پورمند گفته اند که چون او نظامی بوده، حق شرکت در اجتماعات مذهبی مسیحیان را نداشته است.

در حکم دادگاه نظامی، اتهام سرهنگ حمید رضا پورمند عضویت در گروههای سیاسی غیر قانونی ذکر شده است در حالی که آقای پورمند تنها در یک اجتماع وابسته به مسیحیان شرکت کرده بود!

مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای اینکه اتهام "تفتیش دینی" از سوی حکومت ایران نسبت به افراد بازداشت شده مطرح نشود، اتهام آنان را وابستگی به جمعیت های سیاسی غیر قانونی عنوان کرده است.

...

همچنین "مهران کوثری" یک شهروند ایرانی دیگر که در کنار دیگر زندانیان سیاسی در زندان اوین محبوس می باشد نیز از جمله افرادی است که به اتهام تبلیغ دین بهاییت از سوی دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی به زندان انداخته شده است.

مهران کوثری که از سوی دادگاه انقلاب به 3 سال زندان محکوم شده در هنگام تسلیم یک دادنامه به مقامات قضایی، در دادگاه بازداشت و روانه زندان شده است.

این بهایی ناراضی گفته است در دادنامه 200 صفحه ای خود تمامی اجحاف مذهبی و اجتماعی و ظلم و ستم های روا شده به جامعه ی بهاییت در ایران را ذکر کرده بود و قصد داشت برای اعاده ی حقوق بهاییان ایران آن را در محاکم قضایی مطرح کند، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی نه تنها اعتنایی به دادخواست آقای کوثری نکردند بلکه وی را بازداشت و روانه ی زندان کرده اند.